Fotografies dins del gènere del bodegó. Treballs dels alumnes







 

Comentaris