Fotografies dins del gènere del bodegó. Treballs dels alumnes 

Comentaris