Fotografia artística. Treballs de Cultura audiovisual 1 

Comentaris