Explicació de la perspectiva cònica oblíqua

Per aprendre a treballar la perspectiva cònica, us faig la classe tal i com ho fariem presencialment.

Comentaris