Treballs de tercer sobre l'encaix i la proporció.Treball final de tercer d'ESO  utilitzant els sistemes de representació apresos durant el curs s'han fet  interpretacions sobre l'arquitectura racionalista

Treballs de quart sobre la simetria radial
Treball de Roger Carrera de tercer B


Comentaris