Durant els dos dies del semana cultura Dafne Fortea ha proposat dos tallers molt engrescadors, Street Art i  un taller itinerant ceràmica:
Comentaris