Activitats  pictòriques amb les que treballem la síntesi substractiva del color!!!!


Comentaris