http://www.efec.cat/main/concurs

 Premi d'infografies sobre l'educació financera

Format DIN A4
Els premis són molt interessants!!!

Comentaris