Bon inici  a tots i a totes. Segur que encara teniu el record de l'estiu...Tot i així us encoratjo a agafar amb molta il.lusió el curs que teniu per davant!!!!Pintura de l'argentina Eloisa Ballivian

Per als alumnes de segon d'ESO hem fet un primer treball, que per a nosaltres els de plàstica ens va molt bé per veure moltes qualitats, no només les purament relacionades amb la creativitat, si no també aptituds com la psicomotricitat fina, el temperament del traç,  les qualitats que cal tenir per encaixar bé una figura en un paper, etc.
 Als pares interessats en fer un seguiment de la nostra assignatura, comentar que les notes sempre hi són al darrere de les làmines, també s'hi detalla un seguiment de l'aptitud de treball a classe. Totes les notes fan mitjana aritmèrica entre elles. Així es pot fer un seguiment al llarg dels tres trimestres.

   Així doncs, la làmina 1 de segon és aquesta: "ENCAIX DE LA FIGURA HUMANA"

dibuix de Joel Navarro


segona làmina: "EL PAISATGE MÉS ORIGINAL"
Obra de Paula Molina

 Aquest segon treball és importantíssim per treballar el elements del llenguatge visual i plàstic (punt, línia, taca...).
En el procés de l'esbós i de dibuix  però,  es pretén fer trencar amb els convencionalismes típics de la representació infantil. (els sols que somriuen, les muntanyes puntxagudes nevades, etc).
Amb aquesta làmina s'intenta afavorir una intencionada visió per part de l'alumne dels volums de la natura, de les gradacions de la llum en els objectes.....i el més important: LA CAPTACIÓ DE LA  PROFUNDITAT!!!! 
Aconseguir totes aquestes coses és bastant difícil de cop, però mirarem de dotar a l'alumne/a de  les estratègies gràfiques necessàries per a que pugui arribar a aquest objectiu....
Més materials didàctics penjats a la pestanya  superior dels elements bàsics del llenguatge visual
pF

Comentaris