Optativa de quart d'ESO
Si, ja ho sé que com a adolescents que sou viviu molt ràpid, i teniu moltes coses a fer... però  potser podreu dedicar uns minuts de la vostra dispersa atenció a llegir  les línees que es succeixen aquest escrit.
 En elles faig una descripció del que hem fet, i farem en aquesta optativa  de quart.

Bloc 2  La representació tècnica

- Aplicacions bidimensionals del sistema cònic amb 1 i 2 punts de fuga. Aplicacions en el disseny d'una cuina.l- La projectació en el disseny d'habitatge: farem un "brainstorming", previ al projecte de desenvolupament dièdric d'una vivenda unifamiliar. . -El sistema dièdric. Aplicacions en disseny industrial. Disseny d'una cadira a escala 1:10


 -El volum aplicat en el desenvolupament dièdric d'una vivenda a escala 1: 75. Treballarem sobre una maqueta parcelada d'una hipotètica ciutat. Abril maig . (Per  aquesta activitat cal que l'alumne-a porti una o dues cartolines, pegament, tisores, escairei cartabó.

Bloc 2   Disseny: forma i funció

S'ha començat aquest nou bloc fent una revisió molt esquemàtica de la història del disseny. De com aquesta professió especialitzada en el disseny ha aparegut vinculada a la revolució industrial i per tant a la revolució en els costums de consums, ideològics i tot el que va representar...
   No s'entendria la influència estètica del disseny sense conèixer la importància de l'escola alemanya  de disseny "BAUHAUS" .
  En aquesta esplendorosa època cultural  entre les dues guerres, els anys 20, es van fixar les bases de moltes disciplines vinculades al disseny...per això s'ha proposat aquest treball bàsic de disseny tèxtil i de moda.
 làmina 7 disseny d'una xarxa modul.lar. 

entrega, dijous 13 de novembre
 làmina 8 disseny de portades de CD

La simplificació cromàtica és un recurs que han utilitzat els dissenyadors gràfics de les portades que veieu a sota. Només hi ha blanc i negre...i per contrastar: la potència visual del vermell.L'harmonia del blanc i negre enfasitza l'elegància buscada en aquestes dues imatges de sota.Una imatge extreta del seu context habitual, i situada en un altre que no té res a veure té molta força i fa que la recordem més en el nostre subconscient,  aquí tenim doncs, dues mostres. La disciplina que estudia aquest codis del missatges visual es diu semiòtica.La simplicitat i l'abstracció d'una portada pot ser molt efectiva si ho sabem combinar. Les portades de COLDPLAY i la de PINK FLOID són un exemple de minimalisme compositiu. Aquest minimalisme funciona molt bé aplicat a tot tipus de  dissenys.Mostres de portades horribles a sota. Tipografia passada de moda. Mal combinada amb la fotografia. En el disc de Tino,  línies accesòries i ornaments   que sobrecarreguen el disseny sense necessitat.... làmina 9 disseny de moda.
Per evocar aquesta època històrica us recomano veure el trailer d'aquesta gran pel.lícula de Coppola....La banda sonora és excel.lent:
.


làmina 10 disseny  d'interiors, a partir de la perspectiva militar"

Agafeu idees d'aquests meravellosos projectes extrets de la revista on diseño:

Què hem de fer amb aquest nino de paper?
...les respostes, aviat
Bloc 1. Materials i tècniques del procés creatiu


 la làmina 1 de gradacions amb ritmes visual:

A partir del típic tema de la natura morta, nosaltres intentarem reflexionar sobre la millor composició possible dels tres elements amb que comptem:


 Contempleu la diferència entre  aquestes  dues imatges:

La primera és del renaixement, encara que les textures gràfiques estan molt elaborades,  la línia que encercla les figures és importantíssima per definir les formes:En aquest dibuix de Rembrant que hi tens a sota, el que ressalta la figura és el contrast entre la part més fosca respecte la part clara del dibuix
 làmina2  "captació de la profunditat en el paisatge" 
 L'objectiu d'aquest treball es treballar amb els indicadors bàsics de  la profunditat, bàsicament la superposició. A través d'aquest treball més lliure anem descobrint els diferents personalismes expressius dels alumnes. Uns fan un traç més enèrgic, altres més indecís, uns recorren a la taca, i altres experimenten amb els elements del llenguatge visual i plàstic. Nosaltres l'hem treballar a través d'un tema: el paisatge tenebrista! làmina 3  "encaix axonomètric, el robot degradat"entrega dijous 30-10-14


Encaixar amb axonometria va més enllà d'aplicar un sistema de representació clàssic que es fa servir en dibuix tècnic. Ens permet captar la tri-dimensionalitat dels objectes, i sobretot encaixar els volums.
   Treballar amb aquest sistema va molt bé per trencar convencions representatives planes, pròpies del dibuix infantil, on no hi ha cap intenció de representar la profunditat.

Lisi Rojo

Lorena Roldan


Abril Sigle


  làmina 4 "dibuix d'un cos amb carbonet"
Una animació a partir del carbonet:

Imatges dels alumnes treballant  amb carbonet. Hem intentat aplicar aquesta tècnica amb un tema clàssic a totes les acadèmies d'art. El despullat. En properes classes ens aproparen als cànons estètics associats a les representacions del despullat en la història de l'art. De Tizziano   a Modiglianni. De les venus prehistòriques a les representacions més contemporànies....
 làmina 5 "despullat retallat" entrega dijous 30-10-14


làmina 6 dibuix  del naturalNou bloc:  Bloc 4 Comunicació i  el llenguatge audiovisual


Fem un story board. Entrega dijous 5 de febrer
Veieu el trailer d'aquesta fantàstica pel.lícula "Delicatessen".  És un mite per la riquesa  visual de les imatges. Està inspirat  en el còmic del dibuixant espanyol Ibàñez "Rue 13 del Percebe". El cargols que surten an al.lusió a la iconologia del dibuixant espanyol.
 
 Els Directors, Jeunet i Caro, la estan especialitzats en filmar cinema publicitari:


S'interessa el procés d filmació d'aquest anunci, aquí tens el making of. És impresionant la de tècnics i artesans que hi ha al darrere d'aquest gran treball publicitari.


Si us ha agradat l'estil visual d'aquests realitzadors, mireu, mireu. Aquesta:He fet aquest  llistat que teniu a sota  basant-me en  les moltes  llistes que abans han fet   crítics  i aficionats de cinema de tot el món  de les  pel.lícules de la història del cinema.

 He fet algunes aportacions, he triat una de cadascun dels grans directors de cinema, Moltes obres mestres tenen una qualificació per majorsde 18 anys,  amb la qual cosa he hagut de deixat moltes fora.

1-      Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore

22-      Amélie, Jean-Pierre Jeunet


3 -      Los otros, Alejandro Amenàbar
4-      Crash, Paul Haggis

5-      El show de Truman,  Peter Weir


6-      American Beauty, Sam Mendes

7-      Salvar al soldar Ryan, Steven Spielberg

8-      El laberinto del fauno, Guillermo del Toro

9-      Avatar, James Cameron

10-   La misión, Roland Joffé

11-   Petita Miss Sunshine, Jonathan Dayton, Valerie Faris

12-   El padrí, Francis Ford Coppola.
 És potser la pel.lícula més ben considerada pels crítics de tota la història del cinema.

13-   Cadena perpetua, Frank Darabont

14-   Blade Runner, Ridley Scott


16-   El pianista, Roman Polansky

17-   El gran Lebobsky, Joel Cohen


18-   Camins de glòria, Stanley Kubrick

19-   Ciutadà Kane, Orson Welles

20-   Psicosis, Alfred Hitchcock

21-   Taxi driver. Martin Scorsesse

22-   El apartamento, Billy Wilder

24-   Gran Torino, Clint Eastwood

26-   Lawrence d’Aràbia, David Lean

27-   El verdugo, Luis García Berlanga

28-   Metropolis, Fritz Lang

29-   El silenci dels anyells, Jonathan Deme

30-   La nit del caçador, Clarles Laughton

31-   Temps moderns, Clarles Chaplin


32-   El nom de la rosa, Jean-Jacques Annaud


Bloc 5   El llenguatge de  l'art
Ja estem gairebé al final de curs. Sobre aquest tema ja hem treballat molt a través de la confecció de les intal.lacions, pintures i escultures per a l'expòsició BIBLIOMIRADES.
 Tot i així, en aquest mes de maig ens estem apropant d'una forma molt visual a la història de l'art. 
També estem deixar anar una mica el personalisme expressiu dels alumnes d'aquesta optativa a travésd'un treball de gravat al linòleum.Altres imatges que ens mostren els grans resultats plàstics del curs que ja estem a punt d'acabar:


Temari:

Els continguts de la matèria estan estructurats en cinc blocs temàtics de 21 hores respectivament:

Bloc 1. Materials i tècniques del procés creatiu

-El dibuix con a eina comunicativa.
-Anàlisi del procés de dibuixar
-L’aplicació de la memòria
- La lògica i la memòria
- L’aplicació del color, les tècniques
- La configuració gràfica
- El dibuix del natural.

Per aprendre a dibuixar bé, com en una acadèmia d'art
Per aprendre a fer figures humanes

Bloc 2   Disseny: forma i funció

-         El procés creatiu previ
-         La concreción de la idea prèvia al disseny
-         Àmbits del disseny
-         Procés d’anàlisi dels objectes
-         El cos humà com a referència
-         El poder del color
-         Treball amb la tipografia


Bloc 3 Comunicació i  el llenguatge audiovisual
 -         La comunicació visual
-         La campanya publicitària
-         Tècniques d’animació i d’ interactivitat
-         El llenguatge cinematogràfic
-         El guió i el muntatge
-         Gèneres audiovisuals
Aquest vídeo us resumeix en 5 minuts la història de la fotografia

Bloc 4  La representació tècnica

-El dibuix geomètric aplicat
-Fonaments i aplicacions dels sistemes de representació
-La normalització en el dibuix industrial
-Les projeccions dièdriques
-Les perspectives axonomètriques.


Bloc 5  El llenguatge de l’art

-Lectura de la imatge: l’anàlisi formal
-La interpretació dels significats
- Estructures i disseny urbanístic
-Component dels estils arquitectònics
-Paisatgisme.


Material didàctic: Apunts i fotocòpies de classe.

·        Material fungible complementari: 30 làmines de dibuix DinA4
·        Llàpis: un de punta fina i un de tou tipus   2B
·        Retolador negre 05
·        Pilot negre 0.5
·        Compàs amb adaptador
·        Escaire, cartabó i regle graduat
·        Fulls en blanc per apunts
·        Llapis de colors
·        Retoladors
·        Tisores
·        Pegament
·        2 fulls de paper vegetal  DIN A-4 sense marge


 Criteris d’avaluació: Cada trimestre es valorà el conjunt de treballs realitzats, l’actitud positiva i de treball a classe i es pot  realitzar un control de coneixements que podrà ser teòric i/o pràctic.   Al final de cada trimestre es farà una mitjana aritmètica de tots el treballs presentats  dins de la data establerta i del valor ponderat dels controls escrits, si s’han fet, si és inferior a cinc es considerarà suspesa l’assignatura.
  Per elaborar una nota final d’etapa es farà amb el mateix càlcul de mitjanes abans esmentat.


Observacions: És important  presentar tots els treballs per aprovar la matèria. Una actitud negativa,  o no seguir els procediments adequats de treball també té  una influència en la nota final de cada treball. Es podria requerir per alguna unitat didàctica  addicionalment una càmera fotogràfica. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada